Project 2020

Dáváme směr rozvoji firem a jednotlivců.

INOVAČNÍ TECHNIKY VE VÝROBĚ


1.       modul Úvod, typologie osobnosti I., dovednosti pro řízení a prosazování změn ve výrobě I.
(16 hodin přímé výuky)
  Úvod do pilotního kurzu, cíle, osnovy, očekávání
  Typologie osobnosti – zpracování baterie osobnostních testů
  Plusy a minusy provádění změn ve výrobě
  Řízení změn ve výrobě
 
 
2.       modul Typologie osobnosti II., dovednosti pro řízení a prosazování změn ve výrobě II.
(16 hodin přímé výuky)
  Vyhodnocení zpracovaných baterií testů (ve vztahu kompetencí k prosazení a řízení změn ve výrobě) - individuálně
  Požadavky na kompetence jedinců pro zavádění změn ve výrobě
  Techniky umění přesvědčit (prezentace, prodej myšlenek, naslouchání, typologie osobnosti, asertivní jednání, metoda win-win)
  Opakování, situační cvičení
 
 
3.       modul Moderní inovativní techniky I.
(16 hodin přímé výuky)
  Výklad vybraných inovativních technik pro výrobu v členění: co řeší (oblast užití), požadavky pro zavedení, užitky.
o   Štíhlá výroba
o   KAIZEN
o   Cyklus PDCA/SDCA
o   TQM
o    TPM
o   JIDOKU
o   KAMBAN
 
 
4.       modul Moderní inovativní techniky II.
(16 hodin přímé výuky)
  Výklad vybraných inovativních technik pro výrobu v členění: co řeší (oblast užití), požadavky pro zavedení, užitky (pokračování).
o   MUDA
o   JIT
o   5S
o   Kritický řetěz (Goldratt)
o   Balance scorecard
o   Reengeneering
  Opakování inovativních technik¨
 
5.       modul Výběr inovativní techniky, E-learning.
(16 hodin přímé výuky)
  Analýza potřeb firem jednotlivých účastníků
  Analýza předpokladů firem jednotlivých účastníků
  Výběr inovativní techniky
  Sestavení osobních plánů jednotlivých účastníků
  Seznámení se s programovou podporou E- learning
  Praktické cvičení v programovém prostředí E-learning
 


(Veškerý obsah stránek je majetkem společnosti Project 2020, s.r.o. a jakékoliv zneužití se trestá. © Copyright 2012 Project 2020, s.r.o.)