Project 2020

Dáváme směr rozvoji firem a jednotlivců.


INOVAČNÍ TECHNIKY V ADMINISTRATIVĚ
 
1. modul Moderní inovativní techniky (16 hodin přímé výuky)
 
Systém poskytování výrobků a služeb, jeho prvky a potenciál ke zlepšení
Interní a externí tlaky na společnosti
Oblasti zlepšování
 
Systém poskytování výrobků a služeb, jeho prvky a potenciál ke zlepšení:
Vzájemné vztahy jednotlivých prvků systému
 
Proces, procesní řízení, pojem hodnota v podnikovém procesu
Proces, procesní řízení
Hodnota procesu
Činnosti přidávající a nepřidávající hodnotu
 
Štíhlý management a plýtvání  
Kaizen
Základní druhy plýtvání
1.      Týmová práce – druhy plývání
 
Zlepšování podnikových procesů, metody a nástroje štíhlého managementu
 
Mapování procesů
Technika řešení problému (problém solving story)
 
Zlepšování podnikových procesů, metody a nástroje štíhlého managementu
 
Technika řešení problémů
2.      SWOT analýza – týmová práce, vytvoření SWOTky, prezentace, přidání vah, diskuse
 
Zlepšování podnikových procesů, metody a nástroje štíhlého managementu:
5S
Standardizace
Flow management
KANBAN
PDCA cyklus
 
Zlepšování podnikových procesů, metody a nástroje štíhlého managementu:
Vizuální management
TPM
Change management
 
 
 
2. modul Metody a nástroje štíhlého managementu  (16 hodin přímé výuky)
 
8D report – osvojení si technik a metodik štíhlého managmentu
5x proč
Ishikawa
Myšlenková mapa
Analýza úzkých míst
Návrh nápravných a preventivních opatření
 
Mapování procesů
Vytvoření mapy současného stavu
Popis úzkých míst
Cíle pro naše mapy - SMART
VAT time a LEAN time
Vyčíslení efektivity procesu
Analýza úzkých míst
Určení nápravných opatření
Mapa budoucího stavu
Vyčíslení LEAN time a VAT time
Vyčíslení efektivity procesu
Naplnění cílů
Implementační plán
Prezentace skupin
Shrnutí základních poznatků a na co si dát v týmu při mapování pozor
 
Vizuální management
Cvičení na 5S – čísla – 3 kola, vysvětlení analogie na práci v týmu
 
 
3. modul Dovednosti pro řízení a prosazování změn, typologie osobnosti (16 hodin přímé výuky)
 
Komunikace jako základ
Filtr vnímání
Data versus informace
Obousměrná komunikace
Rozbor osobností – hemisféry
Hra – trojúhelníky – nepředpokládat, říct to
Rozbor osobností – submisivita x dominance
1. osobnostní test – Moje klíčové kompetence, rozbor výsledků testu
 
Komunikace
Struktura sdělení – 3x tell
Příprava na komunikaci – PANIC
Verbální a neverbální komunikace + video
Osobnostní test – MBTI + jeho rozbor
 
Týmová práce
 
Případová hra – sestavení čtverců v týmu, rozbor případové hry, na co koukat v týmu
Týmová práce – předpoklady pro úspěšný tým, netýmové prostředí
Video týmové práce – animace
 
Řízení změny
 
Fáze řízení změny – týmová práce
Rozbor fází + zda jsou skutečně dodržovány, prezentace skupin, nic není dogma
Prezentace – emoční křivka změny
Josef Změna x Pavel jistota – skupinová práce
Praktické řízení změny ve firmách – projektové týmy, prostor pro schůzky, zapojení lidí, neustálá komunikace - diskuse
3. osobnostní test – Jsme přístupní ke změnám? + rozbor výsledků testu
Video – emocionální křivka změny
 
 
4. modul Dovednosti pro řízení a prosazování změn, typologie osobnosti, akční plán (16 hodin přímé výuky)
 
Týmová práce při řešení úkolů
Cvičení – špulka – 3 varianty + rozbor
4. osobnostní test – nejméně oblíbený pracovník + rozbor výsledků testu
 
Motivace
 
1.      Prezentace – diskuse – vnitřní versus vnější motivace
2.      Dokončení – výklad + diskuse – co motivuje a co demotivuje, jak to máme my ve firmách?
3.      5. osobnostní test – Interpersonální test + rozbor výsledků
 
Akční plány
Standard – jak vytvořit akční plán?
Výpis individuálních projektů na flipchart – inspirace pro ostatní, ochytřování se
Individuální tvorba akčního plánu
Harmonogram na druhý den – individuální pohovory
Dokončení, komunikace navzájem
Vytvoření harmonogramu pro kontrolní dny navzájem mezi sebou
Závěrečné otázky
 


(Veškerý obsah stránek je majetkem společnosti Project 2020, s.r.o. a jakékoliv zneužití se trestá. © Copyright 2012 Project 2020, s.r.o.)